ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Бюджетные места

Обсяг державного замовлення в ОНАХТ на

ОКР спеціалістів та магістрів

прийом 2016/17 навчального року

(денна форма навчання)


Спеціальність

Рівень ОКР

Кількість бюджетних місць

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

магістр

30

Комп'ютерна інженерія


магістр

13

Комп'ютерні науки та інформаційні технологіїспеціаліст

35

Комп'ютерна інженерія


спеціаліст

27