ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Бюджетные места

 

Обсяг державного замовлення в ОНАХТ на

1 курс (для випускників шкіл)

прийом 2017/18 навчального року

 (денна форма навчання)

 

Спеціальність

 

 

Max кількість бюджетних місць

 

 

Комп’ютерні науки

62

Комп'ютерна інженерія

38