ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Приказ МОН

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

Н  А  К  А  З

 

м. Київ

    17    __03__  2016 р.                                                                     №  282

 

 

 

Про проведення Всеукраїнської

студентської олімпіади

з програмування у 2016 році

 

 

 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, вдосконалення роботи з обдарованою студентською молоддю, розширення міжнародних зв’язків та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 р. № 1410 та зареєстрованим у Міністерстві  юстиції України 27 грудня 2012 р. за № 2207/ 22519,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у 2016 році Всеукраїнську студентську олімпіаду з програмування (далі – Олімпіада):

- І етап – у квітні 2016 року в базових вищих навчальних закладах відповідної області України;  

- ІІ етап – у вересні 2016 року в базових вищих навчальних закладах відповідного регіону України;

- фінал для переможців ІІ етапу Олімпіади – у жовтні 2016 року на базі Вінницького національного технічного університету (Грабко В. В.) та Одеської національної академії харчових технологій (Єгоров Б. В.).

2. Утворити організаційний комітет з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у складі згідно з додатком.

3. Затвердити  перелік базових вищих навчальних закладів, список
голів оргкомітетів І, II етапів та фіналу Олімпіади
у 2016 році, що
додається.

4. Призначити координатором Олімпіади професора Вінницького національного технічного університету Месюру Володимира Івановича.

 

 

 

5. Керівникам вищих навчальних закладів:

1) здійснити реєстрацію учасників Олімпіади на сайтах Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування http://www.icpc.org.ua/, https://icpc.baylor.edu ;

2) відрядити команди студентів та їх керівників для участі в Олімпіаді. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

6. Ректорам базових вищих навчальних закладів:

1) передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками на науково-методичне забезпечення Олімпіади, на умовах погодинної оплати  відповідно до обсягу виконаної роботи;

2) забезпечити розміщення учасників Олімпіади.

7. Вінницькому національному технічному університету подати звіт щодо проведення Олімпіади у 10-ти денний строк після її завершення на адресу Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. Б.).

8. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію та проведення Олімпіади, нагородження її переможців здійснити за рахунок коштів базових вищих навчальних закладів, вищих навчальних закладів,
які беруть у ній участь, інших джерел не заборонених законодавством України.

9. Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. Б.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Олімпіадою, підвести підсумки та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра І. Р. Совсун.

 

 

 


Міністр                                                                                           С. М. Квіт

 

 


Додаток                                       

до наказу  Міністерства освіти і

науки  України

_17.03.2016_ №   __282____ 

 

 

 

Склад

організаційного комітету з проведення Всеукраїнської студентської

олімпіади з програмування

 

 

Шаров Олег Ігорович

 

-

директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, голова оргкомітету;

Грабко Володимир Віталійович

ректор Вінницького національного технічного університету, заступник голови оргкомітету;

Юдіна

Світлана Павлівна

завідувач сектору відділу організації конкурсів і подій Інституту модернізації змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

Трішин Федір Анатолійович

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Одеської національної академії харчових технологій;

Месюра Володимир Іванович

професор Вінницького національного технічного університету, координатор олімпіади;

Бондаренко Віталій Вікторович

асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова журі;

 

Петров

Сергій Олександрович

доцент Сумського державного університету, адміністратор мережі олімпіади;

Глазунова Олена Григорівна

декан Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Гошко Богдан Мирославович 

доцент Львівського національного університету імені Івана Франка;

Громяк Мирон  Іванович

декан Тернопільського національного педагогіч­ного університету імені Володимира Гнатюка;

Кеберле Наталія Геннадіївна 

доцент Запорізького національного університету;

Ріжняк Ренат Ярославович

декан Кіровоградського державного педагогіч­ного університету імені Володимира Винничен­ка;

 

 

 

 

Котлик Сергій Валентинович

декан Одеської національної академії харчових технологій;

Рябич Наталія Іванівна

методист відділу організації конкурсів і подій Інституту модернізації змісту освіти;

Туркін Ігор Борисович

завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківсь­кий авіаційний інститут»

 

 

 

 

 

 

 

Директор Інституту модернізації змісту освіти

 

Директор департаменту

вищої освіти

                               


ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

наказ  Міністерства освіти і

науки  України

 _17.03.2016       №   ___282__ 

                                                          

Перелік базових вищих навчальних закладів,

список голів оргкомітетів І, II етапів та фіналу Олімпіади  у 2016 році

 

Назва міста, області

Назва базового навчального закладу,

його адреса

Прізвище, ім’я, по батькові та посада голови оргкомітету

Прізвище, ім’я, по батькові

та електронна адреса відповідального за проведення

АР Крим

Запорізький національний університет

(базовий ВНЗ ІІ етапу)

 

Проректор з наукової роботи

Грищак Віктор Захарович

Кеберле Наталія Геннадіївна (координатор ІІ етапу по Південному регіону))

e-mail: kenga@znu.edu.ua

м. Вінниця, Вінницька область

Вінницький національний технічний університет,

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95

 

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського,

21100, Вінниця, вул. Острозького, 32

 

Проректор з наукової роботи

Павлов Сергій Володимирович

 

Співголова — Перший проректор з науково-педагогічної роботи Гусєв Сергій Олексійович

Арсенюк Ігор Ростиславович,

e-mail: igrosars@gmail.com

 

 

 

Жмурко Олександр Іванович,

e-mail: alzhmu@gmail.com

 

м. Луцьк, Волинська область

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Перший проректор

Талах Валентин Іванович

Кузнєцов Руслан Михайлович,

e-mail: kuzyapost@gmail.com   

м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

49010, м. Дніпропетровськ, пр.Гагарина, 72

Проректор з наукової роботи

Карплюк Володимир Іванович

Хижа Олександр Леонідович,

e-mail: alkhizha@mail.ru

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Криворізький національний університет,

50027, м. Кривий Ріг, вул.ХХІІ Партз’їзду, 11

Проректор з наукової роботи

Моркун Володимир Станіславович

Стрюк Андрій Миколайович

e-mail: andrey.n.stryuk@gmail.com

 

1

2

3

4

м. Красноармійськ,

м. Краматорськ,

Донецька область

Донецький національний технічний університет,

м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2

 

Донбаська державна машинобудівна академія,

84313, Донецька обл., м. Краматорськ,

вул. Шкадінова, 72

В.о. декана факультету КІТАЕР

Тарасюк Вікторія Павлівна

 

Проректор з наукової робо­ти, управління розвитку та міжнародних зв’язків

Турчанін Михайло Анатолійович

Цололо Сергій Олексійович,

 e-mail: s.solos@gmail.com  

Тел.: 0635575427

 

Мельников Олександр Юрійович,

e-mail: al_mel@mail.ru

 

 

м. Житомир, Житомирська область

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

10008, м. Житомир,

вул. В. Бердичівська,40

 

Проректор з наукової роботи

Сейко Наталія Андріївна

Жуковський Сергій Станіславович,

e-mail: zss_zt@mail.ru

м. Ужгород, Закарпатська область

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3

Декан факультету інформаційних технологій

Повхан Ігор Федорович

Міца Олександр Володимирович,

e-mail: amitsa@i.ua

м. Запоріжжя, Запорізька область

Запорізький національний університет,

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Проректор з наукової роботи

Васильчук Геннадій Миколайович

Борю Сергій Юрійович

e-mail: bsu@znu.edu.ua ,

Кеберле Наталія Геннадіївна

e-mail: kenga@znu.edu.ua

м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний університет нафти і газу,

76019, м. Івано-Франківськ,

вул.  Карпатська , 15

Диреткор інституту інформаційних технологій  Чигур Ігор Іванович

Броновський Ігор Васильович,

e-mail: admin@brun.if.ua

м. Кіровоград, Кіровоградська область

Кіровоградський національний технічний університет,

25006, м. Кіровоград,

пр. Університетський, 8

Проректор з наукової роботи

Левченко Олександр Миколайович

 

Доренський Олександр Павлович,

e-mail: dorensky@ukr.net

 

 

 

 

 

1

2

3

4

м. Київ, Київська область

Національний  університет біоресурсів і природокористування України,

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,15

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01601, м. Київ,

вул. Володимирська, 60

 

 

Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 45-1

Проректор з навчальної і виховної роботи Кваша Сергій Миколайович

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

Бугров Володимир Анатолійович

 

Декан факультету інформаційних систем і технологій Ващаєв Сергій Сергійович

Глазунова Олена Григорівна,

e-mail:

o-glazunova@nubip.edu.ua

 

Галкін Олександр Володимирович

e-mail: galkin@unicyb.kiev.ua, Oleksandr_Galkin@epam.com

 

Силантьєв Сергій Олексійович

e-mail: sylantyev@kneu.edu.ua

м. Луганськ, Луганська область

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 93400, м. Сєвєродонецьк,

просп. Радянський, 59 а

 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

(базовий ВНЗ ІІ етапу)

Перший проректор Марченко Дмитро Миколайович

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Павленко Віталій Миколайович

Жаріков Едуард В’ячеславович,

e-mail:

zharikov.eduard@hotmail.com

 

 

Шевченко Ілона Володимирівна

e-mail:

ilona.shevchenko@gmail.com

м. Львів, Львівська область

                       

Львівський національний університет імені Івана Франка,

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

 

Національний університет «Львівська політехніка»,

79013, м. Львів, вул. Степана  Бандери,12

Проректор з наукової роботи Гладишевський Роман Євгенович

 

Проректор з інформатизації Федасюк Дмитро Васильович

Гошко Богдан Мирославович, 

т.: 067 9754274

e-mail: bhoshko@gmail.com

 

Цимбал Юрій Вікторович,

e-mail: yurij@polynet.lviv.ua

 

 

 

 

 

1

2

3

4

м. Миколаїв, Миколаївська область

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9

Директор Інституту КІТН

Кошкін Костянтин Вікторович

Беркунський Євген Юрійович,

e-mail: eberkunsky@gmail.com

м. Одеса, Одеська область

Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112 

 

 

Одеський національний політехнічний університет,
65000, м. Одеса, пр. Шевченка, 1

 

 

Одеський національний університет

ім. І. І. Мечнікова

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Трішин Федір Анатолійович

 

Директор Інститут комп'ютерних систем

Антощук Світлана Григорівна

 

Проректор з наукової роботи

Іваниця Володимир Олексійович

Котлік Сергій Валентинович,

e-mail: sergknet@mail.ru

Антонова Альфія Раїсівна, 

e-mail: abantonova@i.ua

 

Рувінська Вікторія Михайлівна,

e-mail: iolnlen@te.net.ua 

 

 

 

Мазурок Игорь Евгеньевич

e-mail: igor@mazurok.com

т. 067-755-20-63

м. Полтава, Полтавська область

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

36011,

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

 

Декан факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій

Васюта Василь Ваcильович

Соловчук Клавдія Юріївна

т. (097) 8830966

e-mail: Solovchuk_OK@mail.ru

м. Рівне, Рівненська область

Рівненський державний гуманітарний університет,

33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12

Декан факультету математики та інформатики

Шахрайчук Микола Іович

Сяський Володимир Андрійович,

e-mail: syasky_v@ukr.net

м. Суми, Сумська область

Cумський державний університет,

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Проректор з науково-педагогічної роботи

Любчак Володимир Олександрович

Петров Сергій Олександрович,

e-mail: sergpet@gmail.com, serg_pet@sumdu.edu.ua

 

 

 

 

1

2

3

4

м. Тернопіль, Тернопільська область

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

Перший проректор Митник Микола Мирославович

Шингера Наталія Ярославівна, 

тел.:+380 96 568 7319, 

e-mail:acm.tntu@gmail.com

Михалик Дмитро Михайлович,

e-mail: D.Mykhalyk@gmail.com

м. Харків,

Харківська область

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

 

 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

 

 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40

Проректор з науково-педагогічної роботи Павленко Віталій Миколайович

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

Мигущенко Руслан Павлович

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Гончаренко Дмитро Федорович

Туркін Ігор Борисович

e-mail: igor.turkin.khai@gmail.com

Шевченко Ілона Володимирівна

e-mail:

ilona.shevchenko@gmail.com,

тел. 050-1670378

 

Любчик Леонід Михайлович,

e-mail: lyubchik.leonid@gmail.com 

Малько Максим Миколайович

e-mail: olymp.khpi.icpc@gmail.com

 

Новожилова Марина Володимирівна,

e-mail: m.novozhilova04@gmail.com

м. Херсон,  Херсонська область

Херсонський державний університет,

73000, м. Херсон,

вул. 40 років Жовтня, 27

Перший проректор Співаковський Олександр Володимирович

Блинов Ігор Олегович,

е-mail:  anubis.igor@gmail.com

м. Хмельницький, Хмельницька область

Хмельницький національний університет,

29016,  м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 11

Проректор

з наукової роботи

Параска Георгій Борисович

Джулій Володимир

Миколайович

e-mail: dg2303@ukr.net 

м. Черкаси,

Черкаська область

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,    

18031, м. Черкаси,

бул. Шевченка, 81

Ректор Черевко Олександр Володимирович

Онищенко Борис Олегович,

e-mail: ck.stud.ol@gmail.com,

Порубльов Ілля

Миколайович,

e-mail: ilya.porublyov@gmail.com

1

2

3

4

м. Чернігів, Чернігівська область

Чернігівський державний технологічний університет,

14027, м. Чернігів,

вул. Шевченка, 95

Проректор з наукової роботи Казимир Володимир Вікторович

Мойсеенко Олег Петрович: 

e-mail: olegmoyseenko@gmail.com

 

м. Чернівці, Чернівецька область

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

58012, м. Чернівці, 

вул. Коцюбинського, 2

Проректор з наукової роботи Фочук Петро Михайлович

Лазорик Василь Васильович,

e-mail: v.lazoryk@chnu.edu.ua,

nd-office@chnu.edu.ua

 

 

II етап Олімпіади

Назва областей

 

Назва регіону

Назва базового навчального закладу

Прізвище , ім’я та

по батькові, посада голови оргкомітету

Прізвище, ім’я та по батькові, посада відповідального за проведення

Київська,

Сумська,

Чернігівська,

Житомирська

Північний

Національний  університет біоресурсів і природокористування

 

Проректор з навчальної та культурно-виховної роботи Кваша Сергій Миколайович

Глазунова Олена Григорівна,

декан факультету інформаційних технологій

т. (044) 527-83-51

e-mail: o-glazunova@nubip.edu.ua

Донецька,

Луганська,

Харківська

Східний

Національний аерокос­міч­ний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Проректор з науково-педагогічної роботи Павленко Віталій Миколайович

Туркін Ігор Борисович,

зав. кафедри інженерії програмного забезпечення

т. (097) 736-32-82

e-mail: igor.turkin.khai@gmail.com

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Полтавська,

Черкаська

Центральний

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені В. Винниченка

Декан фізико-матема­тич­ного факультету Ріжняк Ренат Ярославович

Буй Дмитро Борисович,

завідувач кафедри інформатики

dmitriybuy@mail.ru

sparashchuk@gmail.com

Запорізька,

АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська

Південний

Запорізький національний університет

Проректор з наукової роботи

Грищак Віктор Захарович

Кеберле Наталія Геннадіївна,

доцент кафедри інформаційних технологій

e-mail: kenga@znu.edu.ua

 

 

1

2

3

4

5

Вінницька,

Хмельницька,

Тернопільська,

Чернівецька

Південно-західний

Тернопільський націо-нальний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Буяк Богдан Богданович

Громяк Мирон  Іванович,

декан фізико-математичного факультету

e-mail: dek_fizmat@tnpu.edu.ua

Волинська,

Закарпатська,

Івано-Франківська, Львівська, Рівненська

Західний

Львівський національний університет імені Івана Франка

Проректор з наукової роботи

Котур Богдан Ярославович

Гошко Богдан Мирославович,

доцент кафедри програмного забезпечення 

e-mail: bhoshko@gmail.com

т. (067) 9754274

 

Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

Базовий навчальний заклад

Група

Голова оргкомітету

Прізвище, ім’я та по батькові, посада відповідального за проведення

Вінницький національний технічний університет,

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95

 

Перша

 

Ректор

Грабко Володимир Віталійович

 

Месюра Володимир Іванович,

професор кафедри комп’ютерних наук

тел. (067) 2647731, факс:  (0432) 465772,

e-mail: vimes2009@yandex.ru

Одеська національна академія харчових технологій,

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112

Друга

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Трішин Федір Анатолійович

Котлик Сергій Валентинович, декан факультету інформаційних технологій та кібербезпеки

тел.(067) 481-93-61, факс: (048) 725-32-84, 722-80-42
e-mail: sergknet@mail.ru

 

 

 

Директор Інституту модернізації

змісту освіти

 

Директор департаменту

вищої освіти

                               

 

 

Новости
30 Август 2017

О собрании студентов ФИТиКБ, поступивших после техникума
Внимание студентов факультета ИТиКБ всех специальностей, поступивших с дипломами младших специалистов после техникума! Общий сбор проводится 1 сентября в 13.00 в аудитории 312.
30 Август 2017

О сборе первокурсников 1 сентября
Внимание студентов ФИТиКБ, поступивших на 1 курс! Торжественная линейка посвящения первокурсников в студенты будет проводиться 1 сентября в 9.00 (сбор студентов факультета ИТиКБ в 8.45) в Академии пищевых технологий по адресу: Канатная, 112 (внутри двора возле памятника).
29 Август 2017

О поселении в общежитие студентов ФИТиКБ
Внимание студентов, нуждающихся в общежитии! Выдача документов на поселение в общежитие (ордера) будут производиться 30.08.2017 - 4.09.2017 заместителем декана ФИТиКБ Бойцовой Ольгой Сергеевной в деканате ФИТиКБ (ауд.310) на Дворянской, 1/3 (тел.7232216).