ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Приказ МОН об олимпиаде 2017

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

Н  А  К  А  З

 

м. Київ

    _17___    __03______   2017 р.                                                  №  _414_

 

 

 

Про проведення Всеукраїнської

студентської олімпіади

з програмування у 2017 році

 

 

 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, вдосконалення роботи з обдарованою студентською молоддю, розширення міжнародних зв’язків та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2207/ 22519,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести у 2017 році Всеукраїнську студентську олімпіаду з програмування (далі – Олімпіада):

І етап – у базових вищих навчальних закладах відповідної області України;  

ІІ етап – у базових вищих навчальних закладах відповідного регіону України;

фінал для переможців ІІ етапу Олімпіади – на базі Вінницького національного технічного університету (Грабко В. В.) та Одеської національної академії харчових технологій (Єгоров Б. В.).

2. Затвердити:

1) склад Всеукраїнського організаційного комітету з проведення Олімпіади, що додається;

2) перелік базових вищих навчальних закладів, список
голів оргкомітетів І, II етапів та фіналу Олімпіади
у 2017 році, що
додається.

3. Інституту модернізації змісту освіти (Ткаченко В.В.) здійснити організаційно-методичне забезпечення Олімпіади.

 

 

 

4. Керівникам вищих навчальних закладів:

1) здійснити реєстрацію учасників Олімпіади на сайтах Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування http://www.icpc.org.ua/, https://icpc.baylor.edu ;

2) відрядити команди студентів та їх керівників для участі в Олімпіаді. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють.

5. Ректорам базових вищих навчальних закладів:

1) передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками на науково-методичне забезпечення Олімпіади, на умовах погодинної оплати  відповідно до обсягу виконаної роботи;

2) забезпечити розміщення учасників Олімпіади;

3) подати звіт щодо проведення Олімпіади у 10-ти денний строк після її завершення на адресу Інституту модернізації змісту освіти (Ткаченко В. В.).

6. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію та проведення Олімпіади, нагородження її переможців здійснити за рахунок коштів базових вищих навчальних закладів, вищих навчальних закладів,
які беруть у ній участь, інших джерел, не заборонених законодавством України.

7. Всеукраїнському організаційному комітету підвести підсумки проведення Олімпіади та довести їх до відома вищих навчальних закладів.  

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

 

 

 

 

 

 

Міністр

 

 

 

Л.М. Гриневич

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО                                           

наказ  Міністерства освіти і

науки  України

__17.03.2017__ №   _414

 

 

 

Склад

Всеукраїнського організаційного комітету

з проведення Олімпіади

 

 

Ковтунець Володимир Віталійович

-

перший заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;

Ткаченко Володимир Володимирович

-

в.о. директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови оргкомітету;

Грабко Володимир Віталійович

ректор Вінницького національного технічного університету, заступник голови оргкомітету;

Сафонов Юрій Миколайович

в.о. начальника відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

Трішин Федір Анатолійович

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Одеської національної академії харчових технологій;

Месюра Володимир Іванович

професор Вінницького національного технічного університету, координатор олімпіади;

Бондаренко Віталій Вікторович

асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова журі;

 

Антонова Альфія Раісівна

доцент Одеської національної академії харчових технологій;

Балик Надія Романівна

завідувач кафедри інформатики та методики її викладання  Тернопільського національного педагогіч­ного університету імені Володимира Гнатюка;

Глазунова Олена Григорівна

декан Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Гошко Богдан Мирославович 

доцент Львівського національного університету імені Івана Франка;

Кеберле Наталія Геннадіївна 

доцент Запорізького національного університету;

Петров Сергій Олександрович

доцент Сумського державного університету, адміністратор мережі олімпіади;

 

Ріжняк Ренат Ярославович

 

декан Кіровоградського державного педагогіч­ного університету імені Володимира Винничен­ка;

Рябич Наталія Іванівна

методист відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти;

Туркін Ігор Борисович

завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківсь­кий авіаційний інститут»

Юдіна

Світлана Павлівна

завідувач сектора відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти

 

 

 

 

 

В.о директора Інституту модернізації змісту освіти       

 

 

Ю. І. Завалевський

 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти

 


 

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО                                        

наказ  Міністерства освіти і

науки  України

__17.03.2017__ №   _414_

                                                          

 

Перелік базових вищих навчальних закладів,

список голів оргкомітетів І, II етапів та фіналу Олімпіади  у 2017 році

 

 

Назва міста, області

Назва базового навчального закладу,

його адреса

Прізвище, ім’я, по батькові та посада голови оргкомітету

Прізвище, ім’я, по батькові

та електронна адреса відповідального за проведення

 

1

2

3

4

АР Крим

Запорізький національний університет

(базовий ВНЗ ІІ етапу)

 

Проректор з наукової роботи

Васильчук Геннадій Миколайович

Кеберле Наталія Геннадіївна (координатор ІІ етапу у Південному регіоні))

e-mail: acm.icpc.ukraine.south@gmail.com

 

м. Вінниця, Вінницька область

Вінницький національний технічний університет,

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95

 

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського,

21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32

 

Проректор з наукової роботи

Павлов Сергій Володимирович

 

Співголова - Перший проректор з науково-педагогічної роботи 

Гусєв Сергій Олексійович

Арсенюк Ігор Ростиславович,

e-mail: igrosars@gmail.com

 

 

 

Жмурко Олександр Іванович,

e-mail: alzhmu@gmail.com

 

м. Луцьк,

Волинська область

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Декан факультету комп’ютерних наук та  інформаційних технологій Редько Ростислав Григорович

 

Грудецький Роман Ярославович,

e-mail: grudik@ukr.net

1

2

3

4

м. Дніпро, Дніпропетровська область

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

49010, м. Дніпро, пр.Гагаріна,  72

Проректор з наукової роботи

Карплюк Володимир Іванович

Хижа Олександр Леонідович,

e-mail: alkhizha@mail.ru

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Криворізький національний університет,

50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11

Проректор з наукової роботи

Моркун Володимир Станіславович

Стрюк Андрій Миколайович

e-mail: andrey.n.stryuk@gmail.com

м. Покровськ,

м. Краматорськ,

Донецька область

Донецький національний технічний університет,

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2

 

Донбаська державна машинобудівна академія,

84313, Донецька обл., м. Краматорськ,

вул.  Академична, 72

В.о. декана факультету КНТ

Ковальов Сергій Олександрович

 

Проректор з наукової робо­ти, управління розвитку та міжнародних зв’язків

Турчанін Михайло Анатолійович

Цололо Сергій Олексійович,

 e-mail: s.solos@gmail.com  

тел.: (066) 9053233

 

Мельников Олександр Юрійович,

e-mail: al_mel@mail.ru

 

 

м. Житомир, Житомирська область

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

10008, м. Житомир,

вул. В. Бердичівська, 40

Проректор з наукової роботи

Сейко Наталія Андріївна

Жуковський Сергій Станіславович,

e-mail: zss_zt@mail.ru

м. Ужгород, Закарпатська область

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3

Декан факультету інформаційних технологій

Повхан Ігор Федорович

Міца Олександр Володимирович,

e-mail: amitsa@i.ua

м. Запоріжжя, Запорізька область

Запорізький національний університет,

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Проректор з наукової роботи

Васильчук Геннадій Миколайович

Борю Сергій Юрійович

e-mail: bsu@znu.edu.ua ,

Кеберле Наталія Геннадіївна

e-mail:

acm.icpc.ukraine.south@gmail.com

Миронова Наталя Олексіївна

e-mail: natali.myronova@gmail.com

 

 

1

2

3

4

м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний університет нафти і газу,

76019, м. Івано-Франківськ,

вул.  Карпатська, 15

 

Директор інституту інформаційних технологій  Чигур Ігор Іванович

Яцишин Микола Миколайович,

e-mail: yatsyshyn@gmail.com 

м. Кропивницький, Кіровоградська область

Кіровоградський національний технічний університет,

25006, м. Кропивницький,

пр. Університетський, 8

Проректор з наукової роботи

Левченко Олександр Миколайович

Доренський Олександр Павлович,

e-mail: dorensky@ukr.net

 

м. Київ,

Київська область

Національний  університет біоресурсів і природокористування України,

03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,15

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

01601, м. Київ,

вул. Володимирська, 60

 

Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1

Проректор з навчальної і виховної роботи

Кваша Сергій Миколайович

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

Бугров Володимир Анатолійович

 

Декан факультету інформаційних систем і технологій

Ващаєв Сергій Сергійович

Глазунова Олена Григорівна,

e-mail:

o-glazunova@nubip.edu.ua

 

Галкін Олександр Володимирович

e-mail: galkin@unicyb.kiev.ua, Oleksandr_Galkin@epam.com

 

Силантьєв Сергій Олексійович

e-mail: sylantyev@kneu.edu.ua

м. Луганськ, Луганська область

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 93400, м. Сєвєродонецьк,

просп. Радянський, 59 а

 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

(базовий ВНЗ ІІ етапу)

Перший проректор Марченко Дмитро Миколайович

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Павленко Віталій Миколайович

Жаріков Едуард В’ячеславович,

e-mail:

zharikov.eduard@hotmail.com

 

 

Шевченко Ілона Володимирівна

e-mail:

ilona.shevchenko@gmail.com

 

 

1

2

3

4

м. Львів,

Львівська область

                       

Львівський національний університет імені Івана Франка,

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

 

Національний університет «Львівська політехніка»,

79013, м. Львів, вул. Степана  Бандери,12

Проректор з наукової роботи

Гладишевський Роман Євгенович

Проректор з науково-педагогічної роботи Давидчак Олег Романович

Гошко Богдан Мирославович, 

тел.: (067) 9754274

e-mail: bhoshko@gmail.com

 

Цимбал Юрій Вікторович,

e-mail: yurij@polynet.lviv.ua

м. Миколаїв, Миколаївська область

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9

Директор навчально-наукового інституту КІТН

Кошкін Костянтин Вікторович

Беркунський Євген Юрійович,

e-mail: eberkunsky@gmail.com

м. Одеса,

Одеська область

Одеська національна академія харчових технологій,

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112 

 

 

Одеський національний політехнічний університет,
65000, м. Одеса, пр. Шевченка, 1

 

 

Одеський національний університет

ім. І. І. Мечнікова

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Трішин Федір Анатолійович

 

Директор Інституту комп'ютерних систем

Антощук Світлана Григорівна

 

Проректор з наукової роботи

Іваниця Володимир Олексійович

Котлік Сергій Валентинович,

e-mail: sergknet@mail.ru

Антонова Альфія Раісівна, 

e-mail: abantonova@i.ua

 

Рувінська Вікторія Михайлівна,

e-mail: iolnlen@te.net.ua 

 

 

 

Мазурок Ігор Євгенович

e-mail: igor@mazurok.com

тел. (067) 755-20-63

м. Полтава, Полтавська область

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

36011,м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

 

Декан факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій

Васюта Василь Васильович

Соловчук Клавдія Юріївна

тел. (097) 8830966

e-mail: Solovchuk_OK@mail.ru

м. Рівне,

Рівненська область

Рівненський державний гуманітарний університет,

33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12

Декан факультету математики та інформатики

Шахрайчук Микола Іович

 

Сяський Володимир Андрійович,

e-mail: syasky_v@ukr.net

 

1

2

3

4

м. Суми,

Сумська область

Cумський державний університет,

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Проректор з науково-педагогічної роботи

Любчак Володимир Олександрович

Петров Сергій Олександрович,

e-mail: sergpet@gmail.com, serg_pet@sumdu.edu.ua

м. Тернопіль, Тернопільська область

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56

Перший проректор

Митник Микола Мирославович

Бондарчук Ігор Орестович, 

тел.: (050) 4377606 

e-mail:acm.tntu@gmail.com

Михалик Дмитро Михайлович,

e-mail: D.Mykhalyk@gmail.com

 

м. Харків,

Харківська область

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

 

 

 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

 

 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40

Проректор з науково-педагогічної роботи Павленко Віталій Миколайович

 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

Мигущенко Руслан Павлович

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Гончаренко Дмитро Федорович

Туркін Ігор Борисович,

e-mail: igor.turkin.khai@gmail.com

тел.: (099) 2972630

Шевченко Ілона Володимирівна,

e-mail:

ilona.shevchenko@gmail.com,

тел.: (050) 1670378

 

Любчик Леонід Михайлович,

e-mail: lyubchik.leonid@gmail.com 

Малько Максим Миколайович,

e-mail: olymp.khpi.icpc@gmail.com

 

Новожилова Марина Володимирівна,

e-mail: m.novozhilova04@gmail.com

 

м. Херсон,  Херсонська область

Херсонський національний технічний університет,

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24

Проректор з наукової роботи

Савіна Галина Григорівна

 

Кирийчук Дмитро Леонідович

e-mail: kidiam@meta.ua

 

1

2

3

4

м. Хмельницький, Хмельницька область

Хмельницький національний університет,

29016,  м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 11

Перший проректор, проректор з наукової роботи

Войнаренко Михайло Петрович

Григорук Павло Михайлович

e-mail: violete@ukr.net

Тимофєєва Людмила Василівна

e-mail: ludtim@ukr.net

тел.: (067) 6732036

 

м. Черкаси,

Черкаська область

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,    

18031, м. Черкаси,

бул. Шевченка, 81

Ректор

Черевко Олександр Володимирович

Онищенко Борис Олегович,

e-mail: ck.stud.ol@gmail.com,

Порубльов Ілля Миколайович,

e-mail: ilya.porublyov@gmail.com

 

м. Чернігів, Чернігівська область

Чернігівський національний технологічний університет,

14027, м. Чернігів,

вул. Шевченка, 95

 

Проректор з наукової роботи

Казимир Володимир Вікторович

Житник Олег Едуардович,

e-mail:  zhytnykoleh@gmail.com

м. Чернівці, Чернівецька область

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

58012, м. Чернівці, 

вул. Коцюбинського, 2

Проректор з наукової роботи

Фочук Петро Михайлович

Лазорик Василь Васильович,

e-mail: v.lazoryk@chnu.edu.ua,

nd-office@chnu.edu.ua

 

 

II етап Олімпіади

 

Назва областей

 

Назва регіону

Назва базового навчального закладу

Прізвище , ім’я та

по батькові, посада голови оргкомітету

Прізвище, ім’я та по батькові, посада відповідального за проведення

1

2

3

4

5

Київська,

Сумська,

Чернігівська,

Житомирська

Північний

Національний  університет біоресурсів і природокористування

 

Проректор з навчальної та культурно-виховної роботи

Кваша Сергій Миколайович

Глазунова Олена Григорівна,

декан факультету інформаційних технологій

тел.: (044) 527-83-51

e-mail: o-glazunova@nubip.edu.ua

 

 

1

2

3

4

5

Донецька,

Луганська,

Харківська

Східний

Національний аерокос­міч­ний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Павленко Віталій Миколайович

Туркін Ігор Борисович,

зав. кафедри інженерії програмного забезпечення

тел. (099) 297-26-30

e-mail: igor.turkin.khai@gmail.com

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Полтавська,

Черкаська

Центральний

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені В. Винниченка

Декан фізико-матема­тич­ного факультету Ріжняк Ренат Ярославович

Лупан Ірина Володимирівна,

доцент кафедри інформатики

тел. (096) 546-94-42

ilupan@kspu.kr.ua

lira.d.283@gmail.com

 

Запорізька,

АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська

Південний

Запорізький національний університет

Проректор з наукової роботи

Васильчук Геннадій Миколайович

Кеберле Наталія Геннадіївна,

доцент кафедри комп’ютерних наук

e-mail: acm.icpc.ukraine.south@gmail.com

 

Вінницька,

Хмельницька,

Тернопільська,

Чернівецька

Південно-західний

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва

Буяк Богдан Богданович

Балик Надія Романівна, завідувач кафедри інформатики та методики її викладання

e-mail: nadbal@ukr.net

Волинська,

Закарпатська,

Івано-Франківська, Львівська, Рівненська

Західний

Львівський національний університет імені Івана Франка

Проректор з наукової роботи

Гладишевський Роман Євгенович

 

Гошко Богдан Мирославович,

доцент кафедри програмного забезпечення 

e-mail: bhoshko@gmail.com

тел.: (067) 9754274

 

 

 

 

 

Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

Базовий навчальний заклад

Група

Голова оргкомітету

Прізвище, ім’я та по батькові, посада відповідального за проведення

 

Вінницький національний технічний університет,

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95

 

Перша

 

Ректор

Грабко Володимир Віталійович

 

Месюра Володимир Іванович,

професор кафедри комп’ютерних наук

тел.: (067) 2647731, факс:  (0432) 465772,

e-mail: vimes2009@yandex.ru

Одеська національна академія харчових технологій,

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112

Друга

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Трішин Федір Анатолійович

 Антонова Альфія Раісівна, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки,

e-mail:  abantonova@i.ua

тел.: (067) 9824034

 

 

В.о директора Інституту

        модернізації змісту освіти               

              

  Ю. І. Завалевський

 

 

 

Директор департаменту

вищої освіти