ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Список зачетов и экзаменов - заочная форма

Літня сесія 2016–2017 навчального року для студентів - заочників ФІТтаКБ

 

Група

Заліки

Екзамени

710

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Правознавство та психологія

Економіка та бізнес

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика

Фізика

Електротехніка та електроніка

Об'єктно-орієнтоване програмування

720

Англійська мова

Чисельні методи

Процедурне програмування

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

Комп'ютерна графіка

Математична логіка

730

Англійська мова

Паралельне та багатопоточне програмування

Паралельне та багатопоточне програмування (КР)                      (диф. залік)

Математичні методи дослідження операцій

Методи та системи штучного інтелекту

Організація баз даних та знань

Технології комп'ютерного проектування

Теорія інформації та кодування

737

Англійська мова

Комп'ютерні системи (КР)              (диф. залік)

Периферiйнi пристрої

Комп'ютерні системи

Комп'ютерні мережі

Інформаційні мережі

Безпроводові технології

Технології створення сайтів

740

Англійська мова

Інтелектуальний аналіз даних

Управління ІТ-проектами

Розробка програмного забезпечення (КП)     (диф. залік)

Теорія прийняття рішень

Моделювання систем

Технології захисту інформації

Розробка програмного забезпечення

740с

Англійська мова

Проектування в середовищі машинобудівних CAD (КП)               (диф. залік)

Математичні методи дослідження операцій

Крос-платформне програмування

Технології захисту інформації

Основи автоматизованого проектування складних об`єктів i систем

Проектування в середовищі машинобудівних CAD

747

Конвергентні та інтегральні мережі

Системи доступу користувача (КП)     (диф. залік)

Операційна система UNIX

Системи доступу користувача

Адміністрування в системі Windows

747с

Англійська мова

Комп'ютерні системи з КР          (диф. залік)

Паралельні та розподілені обчислення з КП   (диф. залік)

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерна логіка

Мультисервісні мережі та NGN

Безпроводові технології

Основи мережного проектування

750с

Англійська мова

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Сучасні проблеми кібербезпеки

Теорія прийняття рішень

Державний екзамен за фахом

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Моделювання процесів та об'єктів енергетичного машинобудування

757с

Англійська мова

Конвергентні та інтегральні мережі

Принципи мережного проектування з КП  (диф. залік)

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Адміністрування в системі Windows

Принципи мережного проектування

760

Технічний дизайн

Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем

Методи аналізу даних та їх організація

Системний аналіз предметної області та проектування сучасних інформаційних систем

Розробка автоматизованих систем в машинобудуванні

 

767

Сучасна системотехніка

Технології розробки технічних проектів

Проектування комп’ютерних мереж (КП)          (диф. залік)

Проектування комп’ютерних систем

Проектування інтелектуальних систем

 

 

Новости
30 Август 2017

О собрании студентов ФИТиКБ, поступивших после техникума
Внимание студентов факультета ИТиКБ всех специальностей, поступивших с дипломами младших специалистов после техникума! Общий сбор проводится 1 сентября в 13.00 в аудитории 312.
30 Август 2017

О сборе первокурсников 1 сентября
Внимание студентов ФИТиКБ, поступивших на 1 курс! Торжественная линейка посвящения первокурсников в студенты будет проводиться 1 сентября в 9.00 (сбор студентов факультета ИТиКБ в 8.45) в Академии пищевых технологий по адресу: Канатная, 112 (внутри двора возле памятника).
29 Август 2017

О поселении в общежитие студентов ФИТиКБ
Внимание студентов, нуждающихся в общежитии! Выдача документов на поселение в общежитие (ордера) будут производиться 30.08.2017 - 4.09.2017 заместителем декана ФИТиКБ Бойцовой Ольгой Сергеевной в деканате ФИТиКБ (ауд.310) на Дворянской, 1/3 (тел.7232216).