ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Список зачетов и экзаменов - заочная форма

Перечень зачетов и экзаменов, сдаваемых заочниками факультета информационных технологий и кибербезопасности в осеннем семестре 2017-2018 учебного года

 

Група

Заліки

Екзамени

 717

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програмування

Основи інфокомунікацій та  комп'ютерної інженерії

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика

Фізика

Теорiя електричних та магнітних кіл

 720

Вища математика

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій

Дискретна математика

Теорія алгоритмів

Філософія

 730

Англійська мова

Операційні системи

Теорія інформації та кодування

Комп'ютернi мережi

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій

Системний аналiз та проектування комп'ютерних iнформ. систем

 737

Англійська мова

Захист інформації у комп'ютерних системах   

Організація баз даних (КП) Комп'ютернi мережi

Системне програмування

Організація баз даних

Комп'ютерна схемотехніка  (елементи і схеми комп'ютерних систем)

 

 730с

Англійська мова

Операційні системи

Теорія інформації та кодування

Комп'ютернi мережi

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій

Системний аналiз та проектування комп'ютерних iнформ. систем

 737с

Англійська мова

Захист інформації у комп'ютерних системах   

Організація баз даних (КП)

Комп'ютернi мережi

Системне програмування

Організація баз даних

Комп'ютерна схемотехніка  (елементи і схеми комп'ютерних систем)

 

 740

Англійська мова

Проектування в середовищі машинобудівних CAD (КП)

Веб-технології та веб-дизайн

Крос-платформне програмування

Проектування в середовищі машинобудівних CAD

Основи автоматизованого проектування складних об`єктiв i систем

 747

Англійська мова

Паралельні та розподілені обчислення (КП)  

Проектування баз даних

Паралельні та розподілені обчислення

Комп'ютерна логіка  

Мультисервисні мережі та NGN

 

 740с

Англійська мова

Паралельне та багатопоточне програмування

Паралельне та багатопоточне програмування (КР)

Крос-платформне програмування

Методи та системи штучного інтелекту

Організація баз даних та знань

Системний аналiз та проектування iнформаційних систем

Технології комп'ютерного проектування

 747с

Англійська мова

Комп'ютерні системи (КР)

Комп'ютернi мережi

Системне програмне забезпечення (КР)

Комп'ютерні системи

Системне програмне забезпечення

Інженерія програмного забезпечення та захист інформації у комп'ютерних системах

Інформаційні мережі  та периферійні пристрої

Комунікаційні технології

 750

Розробка програмного забезпечення (КП)

Розробка програмного забезпечення

Системи технологічної підготовки машинобудівного виробництва

Комп'ютерна графіка і графічні бази даних

Автоматизовані системи концептуального проектування у машинобудуванні

 750с

Розробка програмного забезпечення (КП)

Управління ІТ-проектами

Інтелектуальний аналіз даних

Веб-технології та веб-дизайн

Розробка програмного забезпечення

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Моделювання систем

Автоматизовані системи концептуального проектування у машинобудуванні

 757

Англійська мова

Принципи мережевого проектування (КП)

Адміністрування комп'ютерних мереж

Принципи мережевого проектування

Експертнi системи

Проектування логічних інтегральних схем

 757с

Англійська мова

Конвергентні та інтегральні мережі

Принципи мережного проектування (КП)

Технології створення сайтів

Системи доступу користувача (КП)

Операційна система UNIX

Експертнi системи та проектування логічних інтегральних схем

Системи доступу користувача

Принципи мережного проектування

Технології проектування комп'ютерних систем