ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Стоимость обучения
Вартість для скороченого терміну навчання в ОНАХТ на
контрактній основі (для молодших спеціалістів)
прийом 2016/17 навчального року
 (денна форма навчання)
 

Напрям

 

Бакалавр

за весь період (2 роки)

У тому числі по курсам:

1 курс

2 курс

Комп'ютерні науки

19450

 9450

10000

Комп'ютерна інженерія

18610

 9010

 9600

 
Вартість для скороченого терміну навчання в ОНАХТ на
контрактній основі (для молодших спеціалістів)
прийом 2016/17 навчального року
(заочна форма навчання)
 

Напрям

 

Бакалавр

за весь період (2 роки)

У тому числі по курсам:

1 курс

2 курс

Комп'ютерні науки

12850

6010

6840

Комп'ютерна інженерія

12410

5750

6660